KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

I SEMESTAR (zimski)
 
         N A S T A V A
         – od 03. X 2016. do 13. I 2017. godine
 
         PEDAGOŠKA PRAKSA     
         Smer –  strukovni vaspitač:                         
         – od 14. XI do 19. XI 2016. godine (I godina)
         – od 14. XI do 25. XI 2016. godine (II godina)
         – od 14. XI do 19. XI 2016. godine (III godina)
 
         Smer – vaspitač dece jaslenog uzrasta:                         
         – od 14. XI do 25. XI 2016. godine (II godina)
         – od 14. XI do 25. XI 2016. godine (III godina)
 
         RASPUST I PRAZNICI              
– 11. XI 2016.
– 24. i 25. XII 2016. (Božić)
– od 01 – 09. I 2017. godine
 
         ISPITNI ROKOVI
         – od 16. I do 10. II 2017. godine (januarsko-februarski)
 
II SEMESTAR (letnji)
 
         N A S T A V A
         – od 13. II do 31. V  2017. godine
 
         PEDAGOŠKA PRAKSA            
         Smer –  strukovni vaspitač:                         
         – od 27. III do 31. III 2017. godine (I godina)
         – od 27. III do 07. IV 2017. godine (II godina)
         – od 22. V do 02. VI 2017. godine (III godina)
 
         Smer – vaspitač dece jaslenog uzrasta:
         – od 27. III do 07. IV 2017. godine (II godina)
         – od 22. V do 02. VI 2017. godine (III godina)
 
         RASPUST
         – od 01. VII do 31. VIII 2017. godine  
 
         ISPITNI ROKOVI
         – od 06. III do 24. III 2017. godine (martovski)
         – od 01. VI do 30. VI 2017. godine (junski)
         – od 01. IX do 22. IX 2017. godine (septembarski)  
         – od 25. IX do 13. X 2017. godine (oktobarski)  
                                                                                                                    
         PRAZNICI I PROLEĆNI RASPUST
         – 15-16. II 2017. godine
         – od 14. IV do 17. IV 2017. godine (Uskrs)
         –  od 29. IV do 02. V 2017. godine (1. maj)