KNJIGA PREDMETA (silabusi)

za studente upisane u školsku 2016/2017. godinu
 
Knjiga predmeta za smer: STRUKOVNI VASPITAČ
 
Knjiga predmeta za smer: SPECIJALISTA ZA PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM