KOMISIJE ZA ODBRANU DIPLOMSKIH I SPECIJALISTIČKIH RADOVA

M e n t o r
Članovi komisije
Zamena
dr J. Lelea
1. dr E. Činč
2. dr N. Sturza-Milić (na S jeziku)
2a. dr E. Greonjanc (na R jeziku)
A. Božin, prof.
dr Lj. Stojanović
1. dr A. Mandić
2. S. Prtljaga, MA
B. Vujasin, prof.
dr E. Greonjanc
 
1. dr B. Žujka
2. dr M. Maran
A. Božin, prof.
dr A. Stojanović
 
1. dr P. Prtljaga
2. dr T. Nedimović
A. Božin, prof.
dr T. Nedimović
 
1. dr A. Stojanović
2. A. Božin, prof.
dr E. Činč
 
dr M. Đorđević
 
1. dr J. Prtljaga
2. dr A. Gojkov-Rajić
dr B. Žujka
dr B. Žujka
1. dr E. Greonjanc
2. dr M. Maran
dr E. Činč
dr M. Maran
 
1. D. Veselinov, MA
2. dr Lj. Stojanović (na S jeziku)
2a. A. Božin, prof. (na R jeziku)
dr M. Đorđević
dr E. Greonjanc
 
dr N. Sturza-Milić
 
1. dr A. Gojkov-Rajić
2. dr T. Nedimović
dr J. Lelea
 
mr T. Suhecki
1. dr A. Stojanović
2. dr Lj. Kelemen
B. Vujasin, prof
dr E. Činč
1. dr J. Lelea
2. J. Stolić, MA
dr G. Vilotijević
 
dr A. Mandić
1. dr P. Prtljaga
2. D. Veselinov, MA
dr T. Nedimović
dr M. Aleksandrović
1. dr B. Žujka
2. D. Veselinov, MA
dr I. Đorđev
dr G. Vilotijević
1. S. Prtljaga, MA
2.  D. Veselinov, MA
dr A.Stojanović
dr I. Đorđev
1. dr M. Đorđević
2. dr M. Aleksandrović
dr A. Gojkov – Rajić
dr J.Prtljaga
1. dr A.Stojanović
2. dr A. Gojkov – Rajić
B. Vujasin, prof.
dr A. Gojkov – Rajić
1. dr A.Stojanović
2. dr J.Prtljaga
B. Vujasin, prof.