RASPORED PREDAVANJA U ŠKOLSKOJ 2016/2017. g.

 Vaspitač dece predškolskog uzrasta
Strukovni vaspitač
 
Vaspitač dece jaslenog uzrasta
 
Strukovni vaspitač
II semestar
IV semestar
VI semestar
Vaspitač dece jaslenog uzrasta
 
IV semestar
VI semestar
Specijalista za pripremni predškolski program
 
 
RASPORED PREDAVANJA ZA I SEMESTAR ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE
(Vaspitač dece predškolskog uzrasta)
DAN
rb
PROFESOR
PREDMET
PREDAVANJA
VEŽBE
KONSULTACIJE
poned.
 
 
 
 
 
 
 
 1.
dr Eufrozina Greonjanc
Rumunski jezik
09:00-11:15
11:30-12:15
12:15-14:15
 
 2.
Sava Mitić
Dečja fiziologija sa osnovama anatomije*
 
13:00-14:30
14:30-16:00
 
 3.
Predrag Nedimović
Opšta psihologija
 
14:30-15:15 (I grupa)
15:15-16:00 (II grupa)
11:00-13:00
 
 4.
Snežana Prtljaga
Predškolski kurikulum*
 
16:00-17:30
 
 
 5.
dr Aleksandra Gojkov-Rajić
Nemački jezik
17:30-18:45
 
15:30-17:30
 
 6.
dr Slavica Komatina
 
 
 
11:30-13:00
utorak
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Mirča Maran
Istorija civilizacije*
09:00-10:30
 
10:30-12:30
 
2.
Radmila Palinkašević
Engleski jezik
 
10:30-12:00 (I grupa)
12:00-13:30 (II grupa)
15:00-17:00
 
3.
Jasmina Stolić
Vokalno-instrumentalni praktikum 1
 
10:30-12:00 (II grupa)
12:00-13:30 (I grupa)
 
 
4.
dr Zoran Mulić
Vokalno-instrumentalni praktikum 1 (romski j.)
 
11:00-14:00
14:00-16:00
 
 5.
Adrian Božin
Primenjena razvojna psihologija – praktikum*
 
13:30-15:00
 
 
 6.
dr Jelena Prtljaga
 
 
 
15:00-17:00
 
7.
Jasmina Stolić
Hor*
 
15:00-17:00
13:00-15:00
sreda
 
 
 
 
 
 
 
 1.
dr Ivana Đorđev
Srpski jezik
08:15-10:30
13:30-14:15 (I grupa)
14:15-15:00 (II grupa)
11:30-13:30
 
 2.
dr Mirča Maran
Istorija civilizacije (rumunski j.)*
09:00-10:30
 
 
 
 3.
dr Jelena Prtljaga
Engleski jezik
10:30-11:15
 
 
 
4.
dr Tanja Nedimović
Opšta psihologija
11:30-13:00
 
 
 
5.
Zijuš Šaćirović
Romski jezik
 
14:00-14:45
14:45-16:45
 
6.
dr Ljubivoje Stojanović
Kultura religije*
 
13:30-15:00
15:00-17:00
 
7.
dr Aleksandra Gojkov-Rajić
Nemački jezik
 
17:00-18:30
 
četvrtak
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Goran Vilotijević
Opšta pedagogija
09:00-12:00
 
13:30-15:30
 
 2.
Milijana Lazarević
Opšta pedagogija
 
12:00-13:30 (I grupa)
13:30-15:00 (II grupa)
15:00-17:00
 
3.
Jasmina Stolić
Vokalno-instrumentalni praktikum 1
 
13:30-14:15 (I grupa)
14:15-15:00 (II grupa)
15:00-17:00
 
4.
Jasmina Stolić
Hor*
 
15:00-17:00
 
 
5.
Biljana Vujasin
Didaktička sredstva u vrtiću*
 
17:00-18:30
12:30-14:30
petak
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Tamara Gorelova
Filozofija vaspitanja
11:00-12:30
12:30-14:00
 
 
2.
dr Tamara Gorelova
Ruski jezik
14:00-14:45
14:45-16:15
 
 
3.
dr Tamara Gorelova
Filozofija kulture*
 
16:15-17:45
17:45-18:45
 
4.
dr Marija Aleksandrović
Romski jezik
14:00-16:15
16:15-17:00
13:00-15:00
 
* izborni predmeti
 
 
 
RASPORED PREDAVANJA ZA III SEMESTAR ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE
(Strukovni vaspitač)
DAN
rb
PROFESOR
PREDMET
PREDAVANJA
VEŽBE
KONSULTACIJE
poned.
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Predrag Prtljaga
Informatički praktikum
 
08:15-10:30 (I grupa)
10:30-12:45 (II grupa)
 
 
2.
dr Tanja Nedimović
Pedagoška psihologija
13:00-14:30
 
11:00-13:00
 
3.
dr Aleksandar Stojanović
Predškolska pedagogija
14:30-16:00
 
12:15-14:15
utorak
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Jelena Prtljaga
Engleski jezik 3*
 
09:00-10:30
 
 
2.
Adrijan Božin
Pedagoška psihologija
 
11:00-12:30 (I grupa)
12:30-14:00 (II grupa)
 
 
3.
dr Z. Mulić
Vokalno-instrumentalni praktikum (romski j.)
 
11:00-14:00
14:00-16:00
 
4.
Jasmina Stolić
Vokalno-instrumentalni praktikum
 
13:30-15:00 (I grupa)
 
 
5.
Jasmina Stolić
Hor*
 
15:00-17:00
 
 
6.
Biljana Vujasin
 
 
 
15:30-17:30
sreda
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Euđen Činč
Metodika muzičkog vaspitanja 1
08:00-09:30
09:30-10:15 (I grupa)
10:15-11:00 (II grupa)
11:00-13:00
 
2.
dr Ljubivoje Stojanović
Kultura dijaloga
12:00-12:45
12:45-13:30
08:30-10:30
 
3.
Biljana Vujasin
Pedagoška dokumentacija*
 
13:30-15:00
 
četvrtak
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Predrag Prtljaga
Informatički praktikum
 
08:15-10:30 (III grupa)
10:30-12:30
 
2.
Milijana Lazarević
Porodična pedagogija
 
10:15-11:00 (II grupa)
11:00-11:45 (I grupa)
11:00-13:00
 
2.
Jasmina Stolić
Vokalno-instrumentalni praktikum
 
11:00-12:30 (II grupa)
13:00-15:00
 
3.
dr Goran Vilotijević
Porodična pedagogija
13:00-13:45
 
13:45-15:45
 
4.
dr Ljiljana Kelemen-Milojević
Jezičke igre i dramatizacija*
14:00-14:45
14:45-15:30
 
 
5.
Jasmina Stolić
Hor*
 
15:00-17:00
 
petak
 
 
 
 
 
 
 
1.
Marija Malović
Predškolska pedagogija
 
11:30-13:00 (I grupa)
14:00-15:30 (II grupa)
10:30-11:30
13:00-14:00
 
2.
dr Ljiljana Kelemen-Milojević
 
 
 
13:00-15:00
* Izborni predmeti
 
RASPORED PREDAVANJA ZA III SEMESTAR ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE
(Vaspitač dece jaslenog uzrasta)
DAN
rb
PROFESOR
PREDMET
PREDAVANJA
VEŽBE
KONSULTACIJE
poned.
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Predrag Prtljaga
Informatički praktikum
 
10:30-12:45
 
 
 
 
 
 
 
 
utorak
 
 
 
 
 
 
 
1.
Biljana Vujasin
Metode vaspitanja na jaslenom uzrastu
 
13:00-13:45
15:30-17:30
 
2.
Adrian Božin
Psihologija jaslenog uzrasta – praktikum
 
14:00-15:30
 
 
3.
 
Dečja fiziologija sa osnovama anatomije
15:30-17:45
 
 
sreda
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Aleksandra Mandić
Didaktičke igre jaslenog uzrasta
13:15-15:30
 
 
četvrtak
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Predrag Prtljaga
Informatički praktikum
 
 
10:30-12:30
 
2.
 
Dečja fiziologija sa osnovama anatomije
 
11:00-12:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
Jasmina Stolić
Vokalno-instrumentalni praktikum
 
12:30-13:15
13:15-15:15
 
5.
Biljana Vujasin
Metode vaspitanja na jaslenom uzrastu
14:00-17:00
 
 
petak
 
 
 
 
 
 
 
1.
Marija Malović
Didaktičke igre jaslenog uzrasta
 
15:30-17:00
13:00-14:00
* Izborni predmeti
 
RASPORED PREDAVANJA ZA V SEMESTAR ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE
(Strukovni vaspitač)
DAN
rb
PROFESOR
PREDMET
PREDAVANJA
VEŽBE
KONSULTACIJE
poned.
 
 
 
 
 
 
 
 1.
dr Branduša Žujka
Metodika razvoja govora 1 (na rumunskom j.)
10:30-12:00
12:00-12:45
 
 
 2.
dr Tanja Nedimović
Psihopatologija razvojnog doba
14:30-15:15
 
 
 
 3.
Novi saradnik
Psihopatologija razvojnog doba
 
15:15-16:00 (I grupa)
16:00-16:45 (II grupa)
16:45-18:45
utorak
 
 
 
 
 
 
 
1.
Snežana Prtljaga
Metodika upoznavanja okoline 1
13:30-15:00
 
 
 
2.
Jasmina Stolić
Hor*
 
15:00-17:00
 
 
3.
dr Nataša Sturza-Milić
Metodika fizičkog vaspitanja 1
 
 
13:00-15:00
sreda
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Aleksandra Mandić
Metodika razvoja poč.matem.pojmova 1
09:30-10:15
10:15-11:45 (I grupa)
11:45-13:15 (II grupa)
14:45-16:45
 
2.
dr Nataša Sturza-Milić
Metodika fizičkog vaspitanja 1
13:30-15:00
15:00-15:45 (I grupa)
15:45-16:30 (II grupa)
 
 
3.
Snežana Prtljaga
Metodika upoznavanja okoline 1
 
15:00-15:45 (II grupa)
15:45-16:30 (I grupa)
09:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
četvrtak
 
 
 
 
 
 
 
1.
Milijana Lazarević
Rana identifikacija darovitosti*
 
09:30-10:15
 
 
2.
dr Miloš Đorđević
Metodika razvoja govora 1 (na srpskom j.)
11:30-13:45
 
14:15-16:15
 
3.
dr Goran Vilotijević
Rana identifikacija darovitosti*
 
13:45-15:15
 
 
 4.
dr Marija Aleksandrović
Metodika razvoja govora 1 (na romskom j.)
12:00-13:30
13:30-14:15
14:15-16:15
 
5.
Jasmina Stolić
Hor*
 
15:00-17:00
 
petak
 
 
 
 
 
 
 
1.
mr Tomislav Suhecki
Metodika likovnog vaspitanja 1
09:00-10:30
10:30-12:00
12:00-14:00
 
2.
dr Ljiljana Kelemen-Milojević
Metodika razvoja govora 1 (na srpskom j.)
 
12:00-12:45 (I grupa)
12:45-13:30 (II grupa)
13:30-15:00
 
3.
Marija Malović
Didaktičke igre*
 
15:30-17:00
10:30-11:30
13:00-14:00
* izborni predmeti
 
RASPORED PREDAVANJA ZA V SEMESTAR ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE
(Vaspitač dece jaslenog uzrasta)
DAN
rb
PROFESOR
PREDMET
PREDAVANJA
VEŽBE
KONSULTACIJE
poned.
 
 
 
 
 
 
 
1.
Snežana Prtljaga
Metodika  saznavanja sveta oko sebe
 
13:00-14:30
 
utorak
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Mirča Maran
Evropski kontekst nacionalnih kultura*
09:00-10:30
 
10:30-12:30
 
 2.
Jasmina Stolić
Muzičke igre dece jaslenog uzrasta
10:45-11:30
11:30-13:00
13:00-15:00
 
 3.
Biljana Vujasin
Didaktička sredstva u vrtiću
 
14:00-15:30
15:30-17:30
 
 4.
dr Nataša Sturza-Milić
Metodika fizičkog vaspitanja dece jaslenog uzrasta
15:15-17:30
po posebnom rasporedu
 
sreda
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Ljubivoje Stojanović
Kultura religije*
10:30-11:15
11:15-12:00
08:30-10:30
četvrtak
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Goran Vilotijević
Metodika saznavanja sveta oko sebe
09:00-11:15
 
 
 
2.
dr Miloš Đorđević
Metodika razvoja govora dece jaslenog uzrasta
11:30-13:45
 
13:45-15:45
 
3.
dr Goran Vilotijević
Rana identifikacija darovitosti*
 
13:45-15:15
 
 
4.
dr Ljiljana Kelemen-Milojević
Jezičke igre i dramatizacija*
14:00-14:45
14:45-15:30
 
petak
 
 
 
 
 
 
 
1.
dr Ljiljana Kelemen-Milojević
Metodika razvoja govora dece jaslenog uzrasta
 
10:00-11:30
13:00-15:00
* Izborni predmeti
vrh strane
RASPORED PREDAVANJA ZA I SEMESTAR ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE
(SPECIJALISTA za pripremni predškolski program)
I semestar
 
 
 
 
 
 
 
Subota, 15. 10. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Strani jezik
dr J. Prtljaga (Engleski)
 
 
 
dr A. Gojkov Rajić (Nemački)
 
12,00 – 15,00h
Psihofizička zrelost…
dr T. Nedimović
 
 
 
 
Petak, 21. 10. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
13,00 – 16,00h
Predškolska didaktika
dr A. Stojanović
 
16,00 – 19,00h
Izborni predmet
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
Subota, 22. 10. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Predškolska didaktika
dr A. Stojanović
 
12,00 – 15,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, dr I. Đorđev
 
 
 
 
Petak, 28. 10. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
13,00 – 16,00h
Psihofizička zrelost…
dr T. Nedimović
 
16,00 – 19,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, dr I. Đorđev
 
 
 
 
Subota, 29. 10. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Psihofizička zrelost…
dr T. Nedimović
 
12,00 – 15,00h
Strani jezik
dr J. Prtljaga (Engleski)
 
 
 
dr A. Gojkov Rajić (Nemački)
 
 
 
 
Petak, 04. 11. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
13,00 – 16,00h
Strani jezik
dr J. Prtljaga (Engleski)
 
 
 
dr A. Gojkov Rajić (Nemački)
 
16,00 – 19,00h
Izborni predmet
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
 
Subota, 05. 11. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Predškolska didaktika
dr A. Stojanović
 
12,00 – 15,00h
Izborni predmet
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
 
Petak, 18. 11. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
13,00 – 16,00h
Konstruktivistička pedagogija
dr G. Vilotijević
 
16,00 – 19,00h
 Izborni predmet
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
 
Subota, 19. 11. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Psihofizička zrelost… (vež.)
dr T. Nedimović
 
12,00 – 15,00h
Izborni predmet
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
 
Petak, 25. 11. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
13,00 – 16,00h
Konstruktivistička pedagogija
dr G. Vilotijević
 
16,00 – 19,00h
Predškolska didaktika
dr A. Stojanović
 
 
 
 
Subota, 26. 11. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Konstruktivistička pedagogija
dr G. Vilotijević
 
12,00 – 15,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, dr I. Đorđev
 
 
 
 
Petak, 02. 12. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
13,00 – 16,00h
Strani jezik
dr J. Prtljaga (Engleski)
 
 
 
dr A. Gojkov Rajić (Nemački)
 
16,00 – 19,00h
Izborni predmet 
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
 
Subota, 03. 12. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Predškolska didaktika
dr A. Stojanović
 
12,00 – 15,00h
Izborni predmet 
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
 
Petak, 09. 12. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, mr I. Đorđev
 
12,00 – 15,00h
Izborni predmet
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
 
Subota, 10. 12. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Konstruktivistička pedagogija
dr G. Vilotijević
 
12,00 – 15,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, dr I. Đorđev
 
 
 
 
Petak, 16. 12. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, dr I. Đorđev
 
12,00 – 15,00h
Predškolska didaktika
dr A. Stojanović
 
 
 
 
Subota, 17. 12. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Izborni predmet
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
12,00 – 15,00h
Strani jezik
dr J. Prtljaga (Engleski)
 
 
 
dr A. Gojkov Rajić (Nemački)
 
 
 
 
Petak, 13. 01. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Strani jezik
dr J. Prtljaga (Engleski)
 
 
 
dr A. Gojkov Rajić (Nemački)
 
12,00 – 15,00h
Izborni predmet
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
 
Subota, 14. 01. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Strani jezik
dr J. Prtljaga (Engleski)
 
 
 
dr A. Gojkov Rajić (Nemački)
 
12,00 – 15,00h
Izborni predmet
dr N.Sturza (Ritmika i ples)
 
 
 
mr T. Suhecki (Scenografija…)
 
 
 
 
Petak, 20. 01. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, dr I. Đorđev
 
12,00 – 15,00h
Konstruktivistička pedagogija
dr G. Vilotijević
 
 
 
 
Subota, 21. 01. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, mr I. Đorđev
 
12,00 – 15,00h
Psihofizička zrelost…
dr T. Nedimović
 
 
 
 
Petak, 27. 01. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Predškolska didaktika
 
 
12,00 – 15,00h
Psihofizička zrelost…
dr T. Nedimović
 
 
 
 
Subota, 28. 01. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, dr I. Đorđev
 
12,00 – 15,00h
Konstruktivistička pedagogija
dr G. Vilotijević
 
 
 
 
Petak, 03. 02. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Psihofizička zrelost…
dr T. Nedimović
 
12,00 – 15,00h
Strani jezik
dr J. Prtljaga (Engleski)
 
 
 
dr A. Gojkov Rajić (Nemački)
 
 
 
 
Subota, 04. 02. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Predškolska didaktika
dr A. Stojanović
 
12,00 – 15,00h
Strani jezik
dr J. Prtljaga (Engleski)
 
 
 
dr A. Gojkov Rajić (Nemački)
 
 
 
 
Petak, 10. 02. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Psihofizička zrelost…
dr T. Nedimović
 
12,00 – 15,00h
Metodika razvoja govora
dr M. Đorđević, dr I. Đorđev
 
 
 
 
Subota, 11. 02. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Psihofizička zrelost…
dr T. Nedimović
 
12,00 – 15,00h
Konstruktivistička pedagogija
dr G. Vilotijević
 
 
 
 
Petak, 24. 02. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Predškolska didaktika
dr A. Stojanović
 
12,00 – 15,00h
Konstruktivistička pedagogija
dr G. Vilotijević
 
 
 
 
Subota, 25. 02. 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
09,00 – 12,00h
Predškolska didaktika
dr A. Stojanović
 
12,00 – 15,00h
Konstruktivistička pedagogija
dr G. Vilotijević
 
vrh strane